دانلود هذا کتاب رساله بحر الغرائب شیخ محمد بن ابو سعید

دانلود هذا کتاب رساله بحر الغرائب شیخ محمد بن ابو سعید

دانلود هذا کتاب رساله بحر الغرائب شیخ محمد بن ابو سعید

دانلود هذا کتاب رساله بحر الغرائب شیخ محمد بن ابو سعید

توضیحات :

قیمت از ۸۰۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : ۱۱۸ صفحه

حجم فایل : ۶۳٫۱۲mg مگابایت

زبان : فارسی

کیفیت : عالی

نویسنده : محمد بن شیخ محمد بن ابو سعید

نام کتاب : رساله بحر الغرائب

نوع لینک : مستقیم

فرمت : pdf

نوع خط : نستعلیق – ریز قلم

رتبه کتاب : ۶ از ۱۰

یک کتاب عالی و بسیار مجرب در علوم غریبه و طلسمات مجربه و فوائد اسماءالله مطالعه این کتاب بسیار عالی و مجرب را از دست ندهید

در این کتاب آدب و اصول نوشتن تعویذات و خواص اسمالله و همینطور طلسمات و طریقه پر کردن مخمص ها دوری از شر دشمنان

طریقه یافتن دولت و عزت و فتح مهمات و مشکلات این کتاب خطی و فارسی بوده و تالیف محمد بن شیخ محمد بن ابو سعید میباشد

دانلود کتاب رساله بحر الغرائب

توجه فرمایید : این کتاب مختص فروشگاه انلاین کتاب کهن می باشد هر گونه کپی برداری و یا فروش فایل این کتاب به هر شکلی حرام بوده و پیگرد قانونی دارد

لینک دانلود و خرید فایل کتاب :

تصاویری از بخش های کتاب :

دانلود هذا کتاب رساله بحر الغرائب شیخ محمد بن ابو سعید
دانلود هذا کتاب رساله بحر الغرائب شیخ محمد بن ابو سعید
دانلود کتاب رساله بحر الغرائب شیخ محمد بن ابو سعید
دانلود کتاب رساله بحر الغرائب شیخ محمد بن ابو سعید
هذا کتاب رساله بحر الغرائب شیخ محمد بن ابو سعید
هذا کتاب رساله بحر الغرائب شیخ محمد بن ابو سعید

عناوینی از بخش های کتاب :

 • بجهت عزیز بودن و دولت یافتن
 • هرکسی این پنج آیه را بخواند تمام مهمّات او حاصل شوید و خواص آیات کلام الله است
 • رسم مربع اعداد
 • هرچه بخواند یاد گیرد و هرکز فراموش نکند با مربع اسمها
 • بجهت دور بودن از شر دشمنان
 • اسرار عالم صورت و معنی بر وی روش گردد و مشکلات کلی و جزئی از وی برود
 • هرکسی این را بخواند جمیع مخلوقات و عالم فرمان وی ببرند
 • شرح و خواص اسماء خداوند و جل
 • اسم اعظم
 • شرح اسم الله و آیه الکرسی و خواص آن
 • طلسمی که همراه داشتن آن بسیار فواید دارد
 • جهت مشکلات غریبه و امور کلی بعداز نماز عصر روز جمعه این آیات را بخواند
 • جهت افزایش رزق و روزی و ازدیاد دولت و سعادت و حشمت و بزرگی
 • دفع اعدا و غالب آمدن بر خصان و رسیدن به جایگاه بلند
 • طریقه استخراجات از قرآن

دانلود رایگان هذا کتاب رساله بحر الغرائب

 • نجات یافتن از تمام بلاها و هر حاجت که دارد بعداز فریضه واجبه و با این کیفیت خواند
 • مطیع کردن جن و انس و حوش و طیور و اونس گرفتن به او
 • بجهت بستن زبان دیگران
 • تسخیر قلوب سلاطین و تمامی خلایق که مطیع او گردند
 • مقبول القلوب کردن تمامی خلایق
 • رسیدن به صفای باطنی و ظاهری
 • هرکسی چشم به او افتد محبت وی در قلب طرف رود
 • عقد اللسان
 • محفوض ماندن از بلاهای گوناگون و ایمنی بر دشمنان و ظفر و پیروزی بر دشمنان و بدخواهان
 • دولت و سعادت بر وی گشاده گردد
 • طریقه دفع کردن سحر و جادو
 • هرکسی بدین اسم مداومت نماید بعداز هر فریضه واجب
 • از ظلمت و غلفت و فراموشی و شیاطین دور شود
 • خواص بسم الله الرحم الرحیم مجرب
 • و بسیاری مطالب دیگر …
کلیدواژه : از ظلمت و غلفت و فراموشی و شیاطین دور شودازدیاد دولت و سعادت و حشمت و بزرگیاسرار عالم صورت و معنی بر وی روش گردداسرار عالم صورت و معنی بر وی روش گردد و مشکلات کلی و جزئی از وی بروداسم اعظمایمنی بر دشمنان و ظفر و پیروزی بر دشمنانبجهت بستن زبان دیگرانبجهت دور بودن از شر دشمنانبجهت عزیز بودن و دولت یافتنتسخیر قلوب سلاطین و تمامی خلایق که مطیع او گردندتمام مهمّات او حاصل شویدجمیع مخلوقات و عالم فرمان وی ببرندجهت افزایش رزق و روزیجهت افزایش رزق و روزی و ازدیاد دولت و سعادت و حشمت و بزرگیجهت مشکلات غریبه و امور کلیجهت مشکلات غریبه و امور کلی بعداز نماز عصر روز جمعه این آیات را بخواندختم اسماء الحسنیخواص آیات کلام اللهخواص آیه الکرسیخواص اسماء حسنیخواص اسمهای خداوندخواص بسم الله الرحم الرحیم مجربخواص نامهای خداونددانلود رایگان کتاب بحر الغرائب از شيخ محمد ابن ابو سعيددانلود رایگان هذا کتاب رساله بحر الغرائبدانلود رساله بحر الغرائبدانلود کتاب رساله بحر الغرائبدانلود هذا کتاب رساله بحر الغرائبدعوت صغیر و کبیردفع اعدا و دشمناندفع اعدا و غالب آمدن بر خصان و رسیدن به جایگاه بلنددولت و سعادت بر وی گشاده گرددرساله بحر الغرائبرسم مربع اعدادرسیدن به جایگاه بلند مرتبهرسیدن به صفای باطنی و ظاهریشرح اسم اللهشرح اسم الله و آیه الکرسی و خواص آنشرح و خواص اسماء خداوندشرح و خواص اسماء خداوند و جلّطریقه استخراجات از قرآنطریقه دفع کردن سحر و جادوطلب اسم اعظمطلسمی که همراه داشتن آن بسیار فواید داردظلمت و غلفت و فراموشی و شیاطین دور شودعدد تکسیرعقد اللسانعلم رملغالب آمدن بر خصانفروشگاه آنلاین کتاب کهنفروشگاه کتاب کهنکتاب بحر الغرایبکتاب بحرالغرائبکتاب بحرالغرایبکتاب جواهر القرآنکتاب رساله بحر الغرائبکتاب کهنلوح دعامحفوض ماندن از بلاهای گوناگونمحفوض ماندن از بلاهای گوناگون و ایمنی بر دشمنان و ظفر و پیروزی بر دشمنان و بدخواهانمطیع کردن جن و انسمطیع کردن جن و انس و حوش و طیور و اونس گرفتن به اومقبول القلوب کردن تمامی خلایقنجات یافتن از تمام بلاهانجات یافتن از تمام بلاها و هر حاجت که دارد بعداز فریضه واجبه و با این کیفیت خواندهذا کتاب رساله بحر الغرائبهرچه بخواند یاد گیرد و هرکز فراموش نکندهرکسی این پنج آیه را بخواند تمام مهمّات او حاصل شوید و خواص آیات کلام الله استهرکسی این را بخواند جمیع مخلوقات و عالم فرمان وی ببرندهرکسی بدین اسم مداومت نماید بعداز هر فریضه واجبهرکسی چشم به او افتد محبت وی در قلب طرف رود
فروشگاه آنلاین کتاب کهن