دانلود کتاب جامع الاسرار روحانیه

دانلود کتاب جامع الاسرار روحانیه

دانلود کتاب جامع الاسرار روحانیه

دانلود کتاب جامع الاسرار روحانیه

توضیحات :

قیمت : ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان

کیفیت : متوسط

نام کتاب : جامع الاسرار روحانیه

نویسنده : حاج حسن پور خانی (نویسنده کتاب مرجان جادو)

زبان : فارسی

فرمت : pdf

حجم فایل : –

تعداد صفحات : ۸۱۸ صفحه

نوع لینک :

در حال حاضر این محصول جهت خرید و دانلود وجود نداره

لینک پیش سفارش و خرید فایل :

به درخواست نویسنده فروش و پیش خرید این کتاب متوقف میشود

تصاویری از بخش های کتاب :

عناوینی از بخش های مطالب کتاب :

 • دعوت موکلان نوری و ناری
 • حصار و مندل در علوم غریبه
 • تحصین حجاب قوی
 • قسم حضور سید میططرون

کتاب جامع الاسرار روحانیه

 • خاتم ملک میططرون
 • اسماء به قتل رساندن جمیع ملوک
 • اسماء حربه و ابو ولید شمهورش
 • اسماء قتل میمون
 • صفت عهد گرفتن از عارض
 • اسماء جلب رسیانی
 • صرع و تلبیس
 • اسرار مستخرجه از اسماء
 • سر روحانیون سری از اسرار خفیه
 • اسکال روحانیه و تصاریف در ایام هفته
 • ۱۰ اسم الله الاعظم که با آن ذوالجلال باد را مسخر نمود
 • دعوت جامع و حضور ملوک علوی و سفلی
 • دعوت حضور خاتم سندیان هندی
 • جهت حضور و احضار ابو مره (جن)
 • عزیمت طاعت عظیمه
 • دعوت عظیم نورانی جهت دعوت و حضور موکل
 • دعوت و استحضار موکل با ختم عظیم الفعل
 • عزیمت احضار مطلوب
 • شر دعای بشمخ
 • دعوت و حضور جن
 • ملک سیده و تسخیر آن
 • جهت برآمدن حاجت
 • دعوت ابلوقیا

کتاب جامع الاسرار روحانیه از نویسنده مرجان جادو

 • دعوت سوره توحید
 • باب دعوت و حضور ارواح
 • بجهت کشف اسرار
 • احضار جن مجرب
 • عزیمن ناظور
 • دعوت اشینیه
 • طریقه احضار جمیلتش
 • دعوت عزیمه ام موسی
 • احضار جن مجرب
 • ظاهر شدن علوم غریبه و حکمت آن
 • دعوت ۷ پادشان جن
 • عمل خفا
 • ارسال هوائف
 • شرح دعای قاموس
 • دعوت قل هو الله احد
 • دعوت ارواح
 • تسخیر موکل الله الصمد
 • تسخیر شمس
 • احضار کردن جن در طاس به جهت مصروع جنی
 • جهت تسخیر موکلان آفتاب
 • دیدن ارواح در آیینه
 • جهت رزق و روزی عزیمه نعل بی سوراخ
 • حر ابودجانه انصاری رضی الله عنه
 • دعای پی گرگ
 • شرح یس مغربی
 • بجهت محبت و احضار
 • برای دیدن رویا
 • جهت تجیب
 • جهت تفرقه و جدایی و عداوت
 • طریقه سوراخ کردن گوش اطفال
 • عقد النوم
 • جهت دعوت ارواح مومن
 • دفع سنگ انداختن جن
 • جهت دل سردی
 • و بساری مطالب دیگر …
کلیدواژه : ۱۰ اسم الله الاعظم که با آن ذوالجلال باد را مسخر نموداحضار جن مجرباحضار کردن جن در طاس به جهت مصروع جنیارسال هوائفاسرار مستخرجه از اسماءاسکال روحانیه و تصاریف در ایام هفتهاسماء به قتل رساندن جمیع ملوکاسماء جلب رسیانیاسماء حربه و ابو ولید شمهورشاسماء قتل میمونباب دعوت و حضور ارواحبجهت کشف اسراربجهت محبت و احضاربرای دیدن رویاتحصین حجاب قویتسخیر شمستسخیر موکل الله الصمدجامع الاسرار روحانیهجهت برآمدن حاجتجهت تجیبجهت تسخیر موکلان آفتابجهت تفرقه و جدایی و عداوتجهت حضور و احضار ابو مره (جن)جهت دعوت ارواح مومنجهت دل سردیجهت رزق و روزی عزیمه نعل بی سوراخحر ابودجانه انصاری رضی الله عنهحصار و مندل در علوم غریبهخاتم ملک میططروندانلود کتاب جامع الاسرار روحانیهدعای پی گرگدعوت 7 پادشان جندعوت ابلوقیادعوت ارواحدعوت اشینیهدعوت جامع و حضور ملوک علوی و سفلیدعوت حضور خاتم سندیان هندیدعوت سوره توحیددعوت عزیمه ام موسیدعوت عظیم نورانی جهت دعوت و حضور موکلدعوت قل هو الله احددعوت موکلان نوری و ناریدعوت و استحضار موکل با ختم عظیم الفعلدعوت و حضور جندفع سنگ انداختن جندیدن ارواح در آیینهسر روحانیون سری از اسرار خفیهشر دعای بشمخشرح دعای قاموسشرح یس مغربیصرع و تلبیسصفت عهد گرفتن از عارضطریقه احضار جمیلتشطریقه سوراخ کردن گوش اطفالظاهر شدن علوم غریبه و حکمت آنعزیمت احضار مطلوبعزیمت طاعت عظیمهعزیمن ناظورعقد النومعلوم غریبهعمل خفافروشگاه آنلاین کتاب کهنفروشگاه کتاب کهنقسم حضور سید میططرونکتاب جامع الاسرار روحانیهکتاب جامع الاسرار روحانیه از نویسنده مرجان جادوکتاب کهنمرجان جادوملک سیده و تسخیر آن
فروشگاه آنلاین کتاب کهن