دانلود کتاب علوم غریبه سیمیا فارسی

دانلود کتاب علوم غریبه سیمیا فارسی

دانلود کتاب علوم غریبه سیمیا فارسی

توضیحات :

قیمت :۲۰۰۰۰ تومان تا ۲۶۰۰۰ تومان

نام کتاب :  علوم غریبه سیمیا فارسی

نویسنده : –

زبان کتاب : فارسی

کیفیت :خوب

حجم فایل : ۵٫۳۱mg مگابایت

تعداد صفحات : ۲۰ صفحه

فرمت : pdf

نوع لینک : مستقیم

رتبه کتاب : ۸ از ۱۰

کتاب علوم غریبه سیمیا فارسی

توجه : هر گونه کپی برداری از تصاویر و یا مطالب و عناوین آن و یا فروش این فایل کتاب و انتشار آن به هر شکلی حرام شرعی میباشد

لینک دانلود و خرید فایل :

تصاویری از بخش های کتاب:

دانلود کتاب علوم غریبه فارسی
دانلود رایگان کتاب علوم سیمیا

عناوین از بخش های کتاب:

 • باب حکت و بصیرت
 • اسما مکتوبه سیمیا
 • حروف تههیج
 • علوم صور فلکی
 • اسرار علوم غریبه
 • اشکال اسما غریبه
 • باب اسما تعلق
 • عزیمة الروحانی
 • باب عظیمات
 • مراودت دنیا و اخر
 • باب اسرار حروف
 • باب اسرار حفیة و علوم حلبیه
 • علم شریف
 • بجهت تصرف نفوس
 • اسما الشریفه
 • ااظهار عجایب و خطاب غایب و شاهد
 • حروف و عمل خاتم
 • باب اعمال زمین و عدم
 • باب خروج
 • باب طلب
 • باطل کردن

 کتاب علوم غریب سیمیا فارسی

 • باب مسلط شدن بر کسی
 • خاتم ساختن و باطل کردن
 • عناصر اربعه
 • باب منازل
 • قسم و حروف و عمل خاتم
 • باب حیوانات
 • ظاهر کردن و طلب کردن
 • استخراج حروف هفده گانه
 • ظاهر کردن کسی
 • باب درخت انگور
 • قرطاس بغضة خالصة
 • باب مرتبت
 • باب باطل سحر
 • اسما الاعظم
 • استخراج برج سرطان
 • استخراج ایام
 • استخراج کند اعمال عجایب
 • خراب کردن بنا
 • اسیر کردن کسی
 • عجایب بسیار از جن و عالم غیب
 • نسخه های قدیمی
 • نوشتن اشکال صور فلکی
 • باطل کردن در برج اتشی
 • انگشتری از قلع
 • اقامت میت در قبر
 • ساعات مشتری
 • ساعات افتاب
 • استخراج کردن اعمال درمعادن از عدم
 • ارواح المتولدات المذکورات
 • ظاهر کردن کسی با اسم اعظم
 • باب منقلب کردن
 • نوشتن حروف بر کف دست
 • جدول اسما اعظم
 • کلمات ابجد
 • قرار دادن اسما در منزل
 • اسما سیمیا
 • و بسیاری مطالب دیگر …
کلیدواژه : ااظهار عجایب و خطاب غایب و شاهدارواح المتولدات المذکوراتاستخراج ایاماستخراج برج سرطاناستخراج حروف هفده گانهاستخراج کردن اعمال درمعادن از عدماستخراج کند اعمال عجایباسرار علوم غریبهاسما الاعظماسما الشریفهاسما سیمیااسما مکتوبه سیمیااسیر کردن کسیاشکال اسما غریبهاقامت میت در قبرانگشتری از قلعباب اسرار حروفباب اسرار حفیة و علوم حلبیهباب اسما تعلقباب اعمال زمین و عدمباب باطل سحرباب حکت و بصیرتباب حیواناتباب خروجباب درخت انگورباب طلبباب عظیماتباب مرتبتباب منازلباب منقلب کردنباطل کردنباطل کردن در برج اتشیبجهت تصرف نفوسجدول اسما اعظمحروف تههیجحروف و عمل خاتمخاتم ساختن و باطل کردنخراب کردن بنادانلود رایگان کتاب علوم غریبه سیمیا فارسیدانلود علوم غریبه سیمیا فارسیدانلود کتاب علوم غریبه سیمیا فارسیساعات افتابساعات مشتریظاهر کردن کسیظاهر کردن کسی با اسم اعظمظاهر کردن و طلب کردنعجایب بسیار از جن و عالم غیبعزیمة الروحانیعلم شریفعلوم صور فلکیعلوم غریبه سیمیا فارسیعناصر اربعهقرار دادن اسما در منزلقرطاس بغضة خالصةقسم و حروف و عمل خاتمکلمات ابجدمراودت دنیا و اخرنسخه های قدیمینوشتن اشکال صور فلکینوشتن حروف بر کف دست