دانلود کتاب کنزالحسین دستنویس

کتاب کنزالحسین دستنویس

دانلود کتاب کنزالحسین دستنویس

دانلود کتاب کنزالحسین دستنویس

توضیحات :

قیمت از ۳۵۰۰۰ تومان تا ۸۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحات : ۱۸۰ صفحه

زبان : فارسی

نوع خط : ریز قلم

نام کتاب : کنزالحسین

نوع لینک : مستقیم

نویسنده –

حجم فایل : ۴۸٫۹mg مگابایت

رتبه کتاب : ۶ از ۱۰

نسخه نادر از کتاب کنزاحسینی به همراه رمزنامه و اقسام قلم و ساعاتی که در سایر نسخه ها ذکر نشده مطالعه این نسخه کتاب را حتما به شما پیشنهاد میکنیم

تمامی نسخه های کتاب کنزالحسین در این فروشگاه موجود است میتوانید از قسمت جستجو نام کنزالحسین سایر نسخه ها را نیز مشاهده فرمایید

توجه فرمایید : هر گونه کپی برداری از مطالب و محتوای و یا فروش این فایل حرام شرعی میباشد

لینک دانلود و خرید فایل :

تصاویری از بخش های کتاب :

دانلود کتاب کنزالحسین دستنویس
دانلود کتاب کنزالحسین دستنویس
کنزالحسین دستنویس
کنزالحسین دستنویس

عناوینی از بخش های کتاب :

 • انواع ادعیه و دعاهای حاجات گوناگوندانلود کتاب کنزالحسین نسخه جدید
 • موکلان اسماء باریتعالی و عدد ابجد آنها
 • دائره حروف مع موکلان (حضرت اسرافیل، حضرت جبرئیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل)
 • ترکیب منسوبات عناصر نسبت به حروف تهجهی (آتشی، خاکی، بادی، آبی)
 • مجموعه حروف آتشی و خاکی و بادی و آبی و اسماء موکلان حروف
 • اسماء الحسنی و معانی آن و اعداد آن و موکل هر یک از اسماء الهی و عنصر مربوط به آن
 • اسماء الحسنی (مثال: الجامع = فراهم کننده، عدد آن ۱۱۴، و مشتری، موکل آن = یا کلکائیل لومائیل، عنصر = خاکی)
 • جهت گشایش رزق و عمل آن با اسماء الحسنی و…
 • شرح اسماء جلالی که اسماء هیبت اند (و این اسماء برای بغض و عداوت و جدائی افکندن میان دو کس و خراب کردن خانه دشمن و…)
 • اسماء جلالی (یا عزیز – یا جبّار – یا متکبّر – یا قهّار – یا قابض – یا مذل – یا علی – یا جلیل – یا قوی – یا متین – یا مغید و…)
 • بیان اسماء مشترک که جمالی و جلالی هر دو که بهر نیک و بد بکار آیند
 • اسماء جمالی و جلالی جهت صحّت و سلامت بیمار و تسخیر او
 • درباب خواص و شرح آیات کلام الله
 • قاعده سوره یاسین که از استادان دیگر با اسناد اسامی آن بزرگان

دانلود کتاب کنزالحسین دستنویس

 • ادعیه جهت دزد برده و گریخته و پیدا کردن او با آیات شریفه
 • ادعیه اگر خواهی نزد پادشاهی روی و از او می ترسی
 • مجموعه نقشیات و علامات و عملیات و ترتیب پر کردن و کشیدن نقش ها
 • نقش و جداول عددی آیه الکرسی نقش عربی
 • نقش و جداول عددی جهت تسخیر دست غیب و گشایش رزق و روزی با اسماء الهی قبل از طلوع آفتاب
 • نقش درباب محبت کسی که بر شخصی میل و محبت داشته باشد
 • نقش با اسماء الهی برای هر مرض و آسیب و غیره
 • نقش برای دفع بلا و بسیار مجرب
 • نقش جهت گریه بسیار زیاد کودک و محافظت از آسیب و صدمه و سحر و جادوی طفل
 • جهت محبت و بی تابی و طلسم آن و عمل به آن در شب جمعه
 • برای محبت و عشق بر نعل اسب نوشته و در آتش بیندازد که به مطلوب رسد
 • باب غزیمت و دفع آسیب و احضار
 • آفت ابلیس و شیاطین و ارواح و محافظت از شخص
 • آگاهی بجهت خویش و جلال خیش و عظمت خیش
 • جدول سیر قمر در هر برج
 • اسمای جوک (سوبهن، انگند، سکران، دهرت، سول، کند، برده، هرو، هرکهن و…)
 • جداول برای دریافت سنگرات
 • قاعده دانستن آغاز روز در حمل و عقرب و دلود حوت در چهار برج آفتاب
 • قاعده دانستن منسوب بروج، حمل و عقرب، ثور و میزان، حوز و سنبله، سرطان، توس و حوت، جدی و دلو، اسد
 • جداول منسوب به سیارگان و بروج
 • قاعده دانستن خاصیت بروج و کواکب
 • قاعده دانستن بروج مطابق با ماه جلالی
 • قاعده دیگر در شناخت تاریخ و ایام منحوس در هر ماه
 • قاعده دانستن دوازده ماه ثابت و منقلب
 • بروج ذوجدین، تسخیر مطلوب و قاعده در دانستن جهات رجال الغیب
 • قاعده دانستن پرهیز جلالی و ترک حیوانات و غیره
 • شرایط عملیات علو درجات و فتوح و تسخیر کردن امراء و سلاطین و برای دفع امراض
 • در عملیات تکسیر از حروف و کواکب، تسخیر پادشاهان و امیران و غیره
 • برای علو درجات و افزونی جاه و مراتب و رسیدن به مطلوب
 • نادر العصر مطلب و فالنامه
 • فال نامه دیگر از علم رمل بسیار معتبر و صحیح استخراج کردن این احقر عباداست
 • و صدها مطالب دیگر…
کلیدواژه : آبیآفت ابلیس و شیاطین و ارواح و محافظت از شخصآگاهی بجهت خویش و جلال خیش و عظمت خیشادعیه اگر خواهی نزد پادشاهی روی و از او می ترسیادعیه جهت دزد برده و گریخته و پیدا کردن او با آیات شریفهاسداسماء الحسنی (مثال: الجامع = فراهم کنندهاسماء الحسنی و معانی آن و اعداد آن و موکل هر یک از اسماء الهی و عنصر مربوط به آناسماء جلالی (یا عزیز – یا جبّار – یا متکبّر – یا قهّار – یا قابض – یا مذل – یا علی – یا جلیل – یا قوی – یا متین – یا مغید و…)اسماء جمالی و جلالی جهت صحّت و سلامت بیمار و تسخیر او درباب خواص و شرح آیات کلام اللهاسمای جوک (سوبهنانگندانواع ادعیه و دعاهای حاجات گوناگونباب غزیمت و دفع آسیب و احضاربادیبرای علو درجات و افزونی جاه و مراتب و رسیدن به مطلوببرای محبت و عشق بر نعل اسب نوشته و در آتش بیندازد که به مطلوب رسدبردهبروج ذوجدینبیان اسماء مشترک که جمالی و جلالی هر دو که بهر نیک و بد بکار آیندترکیب منسوبات عناصر نسبت به حروف تهجهیتسخیر پادشاهان و امیران و غیرهتسخیر مطلوب و قاعده در دانستن جهات رجال الغیبتوس و حوتثور و میزانجداول برای دریافت سنگراتجداول منسوب به سیارگان و بروججدول سیر قمر در هر برججدی و دلوجهت گشایش رزق و عمل آن با اسماء الحسنی و…جهت محبت و بی تابی و طلسم آن و عمل به آن در شب جمعه برای محبت و عشق بر نعل اسب نوشته و در آتش بیندازدحضرت جبرئیلحضرت عزرائیلحضرت میکائیلحمل و عقربحوز و سنبلهخاکیدائره حروف مع موکلان حضرت اسرافیلدانلود کتاب کنز الحسیندانلود کتاب کنز الحسین دستنویسدانلود کتاب کنزالحسیندانلود کتاب کنزالحسین دستنویسدانلود کتاب کنزالحسین نسخه جدیددر عملیات تکسیر از حروف و کواکبدرباب خواص و شرح آیات کلام اللهدهرتسرطانسکرانسولشرایط عملیات علو درجات و فتوح و تسخیر کردن امراء و سلاطین و برای دفع امراضشرح اسماء جلالی که اسماء هیبت اند (و این اسماء برای بغض و عداوت و جدائی افکندن میان دو کس و خراب کردن خانه دشمن و…)عدد آن ۱۱۴عنصر = خاکی)فال نامه دیگر از علم رمل بسیار معتبر و صحیح استخراج کردن این احقر عباداستقاعده دانستن آغاز روز در حمل و عقرب و دلود حوت در چهار برج آفتابقاعده دانستن بروج مطابق با ماه جلالیقاعده دانستن پرهیز جلالی و ترک حیوانات و غیرهقاعده دانستن خاصیت بروج و کواکبقاعده دانستن دوازده ماه ثابت و منقلبقاعده دانستن منسوب بروجقاعده دیگر در شناخت تاریخ و ایام منحوس در هر ماهقاعده سوره یاسین که از استادان دیگر با اسناد اسامی آن بزرگانکتاب کنز الحسینکتاب کنز الحسین دستنویسکتاب کنزالحسینکتاب کنزالحسین دستنویسکتاب کنزالحسین نسخه جدیدکندکنز الحسینکنز الحسین دستنویسکنزالحسینکنزالحسین دستنویسکنزالحسین نسخه جدیدمجموعه حروف آتشی و خاکی و بادی و آبی و اسماء موکلان حروفمجموعه نقشیات و علامات و عملیات و ترتیب پر کردن و کشیدن نقش هاموکل آن = یا کلکائیل لومائیلموکلان اسماء باریتعالی و عدد ابجد آنهانادر العصر مطلب و فالنامهنقش با اسماء الهی برای هر مرض و آسیب و غیره نقش برای دفع بلا و بسیار مجربنقش برای دفع بلا و بسیار مجربنقش جهت گریه بسیار زیاد کودک و محافظت از آسیب و صدمه و سحر و جادوی طفلنقش درباب محبت کسی که بر شخصی میل و محبت داشته باشدنقش و جداول عددی آیه الکرسی نقش عربینقش و جداول عددی جهت تسخیر دست غیب و گشایش رزق و روزی با اسماء الهی قبل از طلوع آفتابهرکهن و…)هروو مشتری
فروشگاه آنلاین کتاب کهن