تومان۸۶۶,۰۰۰

یک روغن عالی برای باز کردن چشم سوم و مسخر کردن قلب دیگران این روغن بسیار مجرب بوده و حتما برای باز کردن چشم سوم و تنظیم چاکرا پیشنهاد میگردد