تومان۷۸۸,۰۰۰

کتاب در زمینه علوم غریبه طلسمات شیطانی و یهودی اصلی ترجمه شده از عبری طلسمات احضار معشوق و شفا بیماری و امراض مختلف دعوت خدام و موکل انگشتر …