تومان۲۵۷,۰۰۰

اگر بدنبال یک کتاب مختصر ساده و از علم بسیار دشوار جفر هستید مطالعه این کتاب را حتما به شما پیشنهاد میکنیم علم جفر علم استخراج پاسخ از سوال