۴۷,۰۰۰تومان

کتاب بسیار عالی و به تعداد بسیار محدود ارائه میشود چاپ قدیم در مورد پیشگویی های از حضرت زرتشت و حضرت شاه نعمت الله ولی به ترجمه صادق هدایت در چندین فصل بیان شده مواردی از آغاز جنگ های پیش رو در آینده و پایان آن و همینطور موارد تاریخی بسیاری که بیان شده است (به تعداد محدود)

در انبار موجود نمی باشد